Back to All Events

Kädet alas - taidot ylös! / Jukka Rajala

HARJOITUS: Käsilläseisonta on taito, jossa kehoa osataan kontrolloida hienomotorisilla ja oikea-aikaisilla korjausliikkeillä. Taidon oppiminen vaatii ennen kaikkea määrätietoista asennetta ja oikeat työkalut, jotka tulee osata valita oman sen hetkisen tason mukaan. Tunnin aikana tulet oppimaan miten kehittää käsilläseisonnan kolmea tärkeintä alkuvaiheen osasta entistä paremmaksi!

Jokaisen käsilläseisonnan osa-alueen tulee olla riittävällä tasolla, jotta harjoittelussa voidaan edetä seuraavalle tasolle. Näitä tasoja ovat vartalon hallinta (oikea asento) ja ymmärrys kehon linjauksista, tasapainon hallinta, sekä ponnistaminen käsilläseisontaan. Jokaiseen osaan on useita erilaisia harjoitteita, joista Jukka on valinnut käyttöönsä ne kaikkein toimivimmat. Käsilläseisonnassa yksinkertaisuus on kaunista ja se pätee myös itse taidon oppimiseen!